Законодавство

Перелік нормативно-правових актів, якими у своїй діяльності керується Вищий антикорупційний суд

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР Кримінальний кодекс України від 02.04.2001 № 2341-III Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV Закон України "Про судоустрій і статус суддів" від 02.06.2016 № 1402-VIІІ Закон України "Про утворення Вищого антикорупційного суду" від 21.06.2018 № 2470-VIII Закон України "Про Вищий антикорупційний суд" від 07.06.2018 № 2447-VIII Закон України "Про Вищу раду правосуддя" від 21.12.2016 № 1798-VIII Закон України "Про доступ до судових рішень" від 22.12.2005 № 3262-IV Закон України "Про державну службу" від 10.12.2015 № 889-VIІІ Закон України "Про доступ до публічної інформації" від 13.01.2011 № 2939-VI Закон України "Про звернення громадян" від 02.10.1996 № 393/96-ВР Закон України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 № 2297-VI Закон України "Про запобігання корупції" від 14.10.2014 № 1700-VIІ Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30 Типове положення про апарат суду, затверджене наказом Державної судової адміністрації України від 08.02.2019 № 131 Положення про помічника судді, затверджене рішенням Ради суддів України від 18.05.2018 № 21 Правила поведінки працівника суду, затверджене рішенням Ради суддів України від 06.02.2009 № 33 Інструкція з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затверджена наказом Державної судової адміністрації України від 20.08.2019 № 814

Залишайтесь в курсi новин

Перейти до вмісту